Νέο 5-όροφο κτίριο 7 κατοικιών με πιλοτή υπόγειο και δώμα

Ιδιωτικές κατοικίες – Πολυκατοικίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΘΕΣΗ: Ηλιούπολη

ΠΕΛΑΤΗΣ: Άφοι Τσαπλαρή & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Χρήστος Γιαννακός (Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. / A.A.G.D.D.

Στατική Μελέτη: Γιώργος Ντούνης (Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.)

ΡΟΛΟΣ: Μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.