Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Κτίρια Υγείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΘΕΣΗ: Επί της οδού Ηλεκτρουπόλεως στην Αργυρούπολη

ΠΕΛΑΤΗΣ: Ιδιώτης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Design and Construction Developments (Οδυσσέας Βασιλείου), Elgema (Γιώργος Μερκούρης).

ΡΟΛΟΣ: Σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.). Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για την μίσθωση του κτιρίου. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Έλεγχος και πιστοποίηση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας. Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.