ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και επίβλεψη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιριακών έργων.

 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Ηλιακά
 • Θέρμανση
 • Κατανομή δαπανών θέρμανσης
 • Κλιματισμός
 • Ηλεκτρολογικά
 • Έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Ανυψωτικά συστήματα
 • Κατανομή δαπανών ανελκυστήρα
 • Κολυμβητικές δεξαμενές