ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της Πυροπροστασίας Κτιρίων.

 • Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των μελετών Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας για κτίρια όλων των χρήσεων για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.
 • Αναλαμβάνουμε για τους πελάτες μας και τις επιχειρήσεις τους, τον έλεγχο των συστημάτων πυρασφάλειας και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας για την ανανέωση ή την έκδοση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.
 • Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και την συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας

  Πυρανίχνευση
  Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς
  Μόνιμο υδροδοτικό σύστημα
  Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης
  Συστήματα τοπικής κατάσβεσης χώρων και μαγειρικών εστιών
  Πυροσβεστικά Συγκροτήματα