ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο τομέα του Φυσικού Αερίου

  • Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την σύναψη συμβολαίου μεταξύ των πελατών μας και της Εταιρίας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.
  • Εκπονούμε την μελέτη Φυσικού Αερίου για όλες τις χρήσεις και για κάθε είδος κτιρίου.
  • Κατασκευάζουμε έργα φυσικού αερίου, στον οικιακό τομέα, στον επαγγελματικό τομέα και στην βιομηχανία.