ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΡΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΦΙΛ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Είμαι κάτοχος των παρακάτω τίτλων σπουδών:

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας)
  • Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Τ.Ε.), του Τμήματος Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία το 2005. Αρχικά ως συνεργάτης σε τεχνικά γραφεία. 

Ως νέος μηχανικός και κατά τα πρώτα χρόνια της μαθητείας μου, είχα την τύχη να λάβω μέρος σε σημαντικά έργα, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία.

Από το 2010 εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ασχολούμαι με την μελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • Μέλος Τ.Ε.Ε. 
  • Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Ενεργειακός επιθεωρητής Α’ Τάξης
  • Κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου Β’ Τάξης για ηλεκτρομηχανολογικά έργα και υδραυλικά υπό πίεσης και Α’ Τάξης για Βιομηχανικά – Ενεργειακά