ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΡΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ –ΕΠΙΒΛΕΨΗ– ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υπηρεσιες

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Μελετάμε και σχεδιάζουμε λύσεις «κομμένες και ραμμένες» στα μέτρα του κάθε πελάτη.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Κατασκευάζουμε χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους, παραδίδουμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και εντός προϋπολογισμού.  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Επιλέγουμε υλικά αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε έργου.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους επαγγελματίες με τους οποίους υπάρχει σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ & ΓΝΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

14 χρόνια συνεχούς παρουσίας και ενασχόλησης με κτιριακά ηλεκτρομηχανολογικά έργα. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων γίνεται με χρήση των προγραμμάτων της εταιρίας Ti-Soft (Έκδοση Professional).

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ο σχεδιασμός γίνεται με χρήση του προγράμματος GstarCad 2022 (Έκδοση Professional).

Τα εργα μου

Συνεργατες

Προμηθευτές

Πελάτες