ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ιδιωτικές Κατοικίες ~ Πολυκατοικίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΘΕΣΗ: Δήμος Καλλιθέας, Αθήνα

ΠΕΛΑΤΗΣ: Νικόλαος Λαγογιάννης – Παντελής Σάικας – Ιωάννης Κανιούρας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Αρχιτεκτονική Μελέτη: AT-ARCHITECTS (Κωνσταντίνα Ζούμπου, Αγγελική Κωνσταντινίδη)

Στατική Μελέτη: Παντελής Χριστοφορίδης

ΡΟΛΟΣ: Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών